Пренапон и заштита

Оштетувањето предизвикано од електрични минливи или бранови е една од главните причини за откажување на електричната опрема. Електричен минлив е краткотраен, високо-енергетски пулс што се применува на нормален енергетски систем веднаш штом колото одеднаш се промени. Тие можат да дојдат од различни извори, вклучително и однатре и надвор од објектот.
Уред за заштита од пренапони (SPD), исто така познат како Преодни напони за пренапони на напон (TVSS), се користи за пренесување на бранови со голема струја на земјата преку уредот, ограничување на напонот што се применува на уредот и заштита на уредот.
bd

Време на објавување: 22.01.2001